Přístroje pro úpravu
      a výdej pitné vody

Aktuality

Akce!

Výhodný pronájem přístrojů za bezkonkurenční ceny. Více zde.

Technické aspekty » Systém filtrace vody

Systém filtrace vody

Problematika filtrů pro úpravu pitné vody je poměrně složitá, protože je mnoho typů – více jak 2500 vyráběných více jak 500 společnostmi a jaké také mnoho technologií filtrace a jejich nejrůznější kombinace, ale existuje základní jednoduchý koncept, který je společný velké většině z nich.Kontaminující látky jsou zachycovány uvnitř filtru pomocí velmi malých pórů a nebo, jak je tomu v případě uhlíkových filtrů, kdy se váží na aktivní povrch uhlíkových částic absorpcí.

Rozlišujeme dva základní typy filtrů: sediment filtry a filtry z aktivního uhlíku, které mohou být použity samostatně nebo v některých případech současně v jednom přístroji.

Typy Filtrů:

Setkáte se s termíny micron nebo submicron filtrace, které vyjadřují kvalitu daného filtru – to znamená do jaké míry filtr odstraňuje částice kontaminujících látek z vody – čím menší částice, tím je filtr kvalitnější. Micron ( mikrometr) je zhruba 1/100 průměru lidského vlasu.

Filtr, který zachycuje částice do velikosti 5 mikrometrů, vydává velmi čistě vypadající vodu, ale většina mikroorganismů vodě jako jsou kryptosporidia, Giardia, bakterie přes póry filtru projdou.Pro efektivní zachycení těchto mikroorganismů je nutné použít filtr 1 - 0,5micron absolute.

1. Sediment filtry

a/ vláknité filtry – jsou vyrobeny celulózy nebo hedvábí, které tvoří síťku s jemnými póry. Voda protéká filtrem a uvnitř těchto pórů se zachycují mechanické nečistoty, ale také drobné organické částice a možné nepříjemné pachy a pachuti.Tyto filtry se vyrábějí v různých velikostech a různými typy sítky od hrubé až po velmi jemné – velikost pórů se udává v mikrometrech jejich průměru – čím menší průměr, tím zachytí více částic a musí se častěji měnit.

Vláknité filtry jsou nejčastěji používány jako prefiltry u přístrojů POU ( Point-of-use) a RO (reverzní osmózy) pro zachycení jemných mechanických nečistot, které by mohly zahltit filtr z aktivního uhlíku, nebo filtr reverzní osmózy.

Vláknité filtry nezachycují látky rozpuštěné ve vodě jako jsou chlór, olovo, rtuť, trichlormethan a jiné organické látky.

b/keramické filtry – pracují na velmi podobném principu jako vláknité filtry, voda prochází póry z keramického materiálu, zajišťují pouze mechanickou filtraci.Tyto filtry zachycují azbestová vlákna, cysty ( pokud velikost pórů je 1 mikrometr a méně), některé bakterie

(při velikosti pórů 0,2 – 0,8 mikrometrů) a další mechanické částice.

Keramické filtry nezachycují látky rozpuštěné ve vodě, jsou chlór, olovo, rtuť, trichlormethan a jiné organické látky, používají se také jako prefiltry před filtry z aktivního uhlíku.

2. Filtry z aktivního uhlíku

Aktivní uhlík ( activated carbon – AC) jsou částice uhlíku upravené, tak aby měly větší absobční povrch a tím také zvýšenou schopnost na tento povrch vázat široké spektrum látek. Filtry z aktivního uhlíku jsou především velmi účinné v absorpci organických látek. Rozlišujeme dva základní typy těchto filtrů : GAC (Granular Activated Carbon) a SBAC (Solid Block Activated Carbon).

AC litry odnímají kontaminující látky v podstatě dvěma způsoby:

1/ mechanickým zachycením drobných částic, které mají větší průměr než póry filtru ( filtry s menšími póry jsou více účinné).

2/ procesem zvaným absorpce – látky rozpuštěné ve vodě jsou přitahovány a vázány na povrch uhlíkových částic. Účinnost těchto filtrů ( jak po mechanické stránce, tak po stránce absorpce) dána vlastnostmi použitého aktivního uhlíku ( velikost uhlíkových částic a pórů mezi těmito částicemi, velikost povrchové plochy částic, chemické složení, hustota a tvrdost).

Aktivní uhlík je vysoce porézní materiál, který má mimořádně velký povrch pro absorpci kontaminujících látek.Jeden příměr říká : Absorpční plocha 0,5 kg aktivního uhlíku se pohybuje v rozmezí 60 – 150 akrů ( více jak tři fotbalová hřiště). Částice aktivního uhlíku vypadá pod mikroskopem jako porézní mycí houba .Tato vysoká koncentrace pórů při relativně malém objemu vytváří materiál s mimořádnou velikostí povrchu.

Aktivní uhlík je tvořen malými shluky uhlíkových atomů, které jsou vrstveny na jedna na druhou.

Filtrace vody v přístrojích Tana Water

1/Přístroje Tana Water Classic UV

1.stupeň - voda je nejdříve zbavena hrubých nečistot a jiných usazenin do 50 µm pomocí sediment sítka na vstupu vody do přístroje.

filtr carbon block 1 µm absolute2.stupeň - další fází filtrace je filtr carbon block 1 µm absolute - zachycuje částice do velikosti 1 µm a odnímá z vody chlor i další nepříjemné pachuti a zápach včetně případných těžkých kovů uvolňujících se zejména ze staršího vodovodního řadu, Cryptosporidií, PCB a organických látek poškozujících zdraví.

3.stupeň - voda přitéká do nerezové nádrže, kde je vystavena UV záření. Nízkotlaká UV lampa – 11 W (výrobce firma Phillips, Holandsko) používaná pro tento typ germicidní dezinfekce je zdrojem záření o vlnové délce l = 253,7 nm, které zničí téměř 99,9% všech bakterií, protozoí, virů a jiných mikroorganismů.

4.stupeň – u přístrojů Tana Water na horkou a extra horkou vodu je před nádrží na horkou vodu umístěn polyfosfátový filtr – systém Syliphos, který zamezuje tvorbě vodního kamene a tím snižuje náklady na údržbu a provoz přístroje.

2/ Přístroje Tana Water Classic Basic

1.stupeň - voda je nejdříve zbavena hrubých nečistot a jiných usazenin do 50 µm pomocí sediment sítka na vstupu vody do přístroje.

2.stupeň - v další fázi voda prochází přes polypropylenový mechanický filtr, který zachycuje veškeré mechanické nečistoty do velikosti částic 25µm.

3.stupeň - poslední fází filtrace je filtr carbon block 1 µm absolute - zachycuje částice do velikosti 1 µm a odnímá z vody chlor i další nepříjemné pachuti a zápach včetně případných těžkých kovů uvolňujících se zejména ze staršího vodovodního řadu, Cryptosporidií, PCB a organických látek poškozujících zdraví.

4.stupeň – u přístrojů Tana Water na horkou a extra horkou vodu je před nádrží na horkou vodu umístěn polyfosfátový filtr – systém Syliphos, který zamezuje tvorbě vodního kamene a tím snižuje náklady na údržbu a provoz přístroje.

3/Přístroje Tana Water B.T.

1.stupeň - voda je nejdříve zbavena hrubých nečistot a jiných usazenin do 50 µm pomocí sediment sítka na vstupu vody do přístroje.

2.stupeň - další fází filtrace je filtr carbon block 1 µm absolute - zachycuje částice do velikosti 1 µm a odnímá z vody chlor i další nepříjemné pachuti a zápach včetně případných těžkých kovů uvolňujících se zejména ze staršího vodovodního řadu, Cryptosporidií, PCB a organických látek poškozujících zdraví.

3.stupeň - voda přitéká do nerezové nádrže, kde je vystavena UV záření.Nízkotlaká UV lampa – 11 W (výrobce firma Phillips, Holandsko) používaná pro tento typ germicidní dezinfekce je zdrojem záření o vlnové délce l = 253,7 nm, které zničí téměř 99,9% všech bakterií, protozoí, virů a jiných mikroorganismů.

4.stupeň – u přístrojů Tana Water na horkou a extra horkou vodu je před nádrží na horkou vodu umístěn polyfosfátový filtr – systém Syliphos, který zamezuje tvorbě vodního kamene a tím snižuje náklady na údržbu a provoz přístroje.

4/Přístroje Tana Water T-6

1.stupeň - voda je nejdříve zbavena hrubých nečistot a jiných usazenin do 50 µm pomocí sediment sítka na vstupu vody do přístroje.

2.stupeň - další fází filtrace je dvojitý filtr carbon block 0,6 µm absolute - zachycuje částice do velikosti 0,6 µm a odnímá z vody chlor i další nepříjemné pachuti a zápach včetně případných těžkých kovů uvolňujících se zejména ze staršího vodovodního řadu, Cryptosporidií, PCB a organických látek poškozujících zdraví.

3.stupeň - voda přitéká do nerezové nádrže, kde je vystavena UV záření.Nízkotlaká UV lampa – 11 W (výrobce firma Phillips, Holandsko) používaná pro tento typ germicidní dezinfekce je zdrojem záření o vlnové délce l = 253,7 nm, které zničí téměř 99,9% všech bakterií, protozoí, virů a jiných mikroorganismů.

4.stupeň – u přístrojů Tana Water na horkou a extra horkou vodu je před nádrží na horkou vodu umístěn polyfosfátový filtr – systém Syliphos, který zamezuje tvorbě vodního kamene a tím snižuje náklady na údržbu a provoz přístroje.

Systém Siliphos

Systém Siliphos nabízí ekonomickou cestu pro dlouhodobou ochranu rozvodů pitné a užitkové teplé vody. Aplikací této technologie je celý vodovodní systém domácností, průmyslových objektů či veřejných budov dlouhodobě chráněn proti korozi a tvorbě kotelního kamene. Zabraňuje zanášení potrubí i "hnědnutí" vody - postupně uvolňuje inkrusty již částečně "zarostlého" potrubí a prodlužuje tak podstatně nejen životnost jeho, ale i životnost bojlerů, ohřívačů, výměníků, chladicích systémů apod., jež jsou součástí vodovodního rozvodu. Snižuje se tak ve velké míře nutnost oprav a na údržbu takto zabezpečeného potrubí jsou kladeny nepoměrně menší nároky a to zejména finanční. Podstatnou část úspor rovněž tvoří úspory elektrické a tepelné energie. Jeden milimetr kotelního kamene totiž zvyšuje energetické náklady až o 15 %. Použitím systémů na bázi technologie Siliphos Ize u starších rozvodů zastavit korozi i další zanášení potrubí, neboť se na vnitřní stěně potrubí vytvoří ochranná vrstvička. Ta dokonale zabrání tvorbě dalších usazenin i v rozvodech z plastických hmot - také zde usazeniny obvykle vznikají.

Princip ochrany potrubí aplikací technologie Siliphos

Siliphos je čirá, sklovitá, omezeně rozpustná kombinace polyfosforečnanů a křemičitanů nejvyšší čistoty sestávající ze 100 % aktivní substance. Doporučená koncentrace v potrubí vodovodních systémů je 1 až 4,9 směsi Siliphos v 1000 litrech vody. Tato koncentrace je naprosto vyhovující pro dosažení uvedeného efektu. Z hlediska zdravotního posouzení je technologie Siliphos prostá jakýchkoliv negativních účinků na Iidský organismus. Fosfáty, jež tvoří podstatu směsi Siliphos, jsou totiž naprosto běžně obsaženy v takových potravinách, jako jsou např. ryby (9 g/kg), hovězí maso ( 9 g/ kg), nebo dokonce žitný chléb (6 g/kg). Jsou nejen zdravotně nezávadné pro Iidský organismus, jsou dokonce nepostradatelné. Na vodovodní potrubí je instalován dávkovač naplněný kuličkami Siliphos. Voda protékající tímto dávkovačem" pak uvolňuje z kuliček stopové množství polyfosfátu. Vlastností těchto polyfosfátů je, že průtokem potrubím potahují jeho povrch vrstvičkou, která díky své nepropustnosti rapidně snižuje riziko tvorby koroze a současně zabraňuje, aby se na jejím hladkém povrchu uchytily usazeniny.

Schváleno Ministerstvem zdravotnictví ČR vyjádřením ZN.-HEM 324.2.- 7.1.91 ze dne 31.1.1991

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.