Přístroje pro úpravu
      a výdej pitné vody

Aktuality

Akce!

Výhodný pronájem přístrojů za bezkonkurenční ceny. Více zde.

Technické aspekty » Systém filtrace vody

Systém filtrace vody

Problematika filtrů pro úpravu pitné vody je poměrně složitá, protože je mnoho typů – více jak 2500 vyráběných více jak 500 společnostmi a jaké také mnoho technologií filtrace a jejich nejrůznější kombinace, ale existuje základní jednoduchý koncept, který je společný velké většině z nich.Kontaminující látky jsou zachycovány uvnitř filtru pomocí velmi malých pórů a nebo, jak je tomu v případě uhlíkových filtrů, kdy se váží na aktivní povrch uhlíkových částic absorpcí.

Rozlišujeme dva základní typy filtrů: sediment filtry a filtry z aktivního uhlíku, které mohou být použity samostatně nebo v některých případech současně v jednom přístroji.

Typy Filtrů:

Setkáte se s termíny micron nebo submicron filtrace, které vyjadřují kvalitu daného filtru – to znamená do jaké míry filtr odstraňuje částice kontaminujících látek z vody – čím menší částice, tím je filtr kvalitnější. Micron ( mikrometr) je zhruba 1/100 průměru lidského vlasu.

Filtr, který zachycuje částice do velikosti 5 mikrometrů, vydává velmi čistě vypadající vodu, ale většina mikroorganismů vodě jako jsou kryptosporidia, Giardia, bakterie přes póry filtru projdou.Pro efektivní zachycení těchto mikroorganismů je nutné použít filtr 1 - 0,5micron absolute.

1. Sediment filtry

a/ vláknité filtry – jsou vyrobeny celulózy nebo hedvábí, které tvoří síťku s jemnými póry. Voda protéká filtrem a uvnitř těchto pórů se zachycují mechanické nečistoty, ale také drobné organické částice a možné nepříjemné pachy a pachuti.Tyto filtry se vyrábějí v různých velikostech a různými typy sítky od hrubé až po velmi jemné – velikost pórů se udává v mikrometrech jejich průměru – čím menší průměr, tím zachytí více částic a musí se častěji měnit.

Vláknité filtry jsou nejčastěji používány jako prefiltry u přístrojů POU ( Point-of-use) a RO (reverzní osmózy) pro zachycení jemných mechanických nečistot, které by mohly zahltit filtr z aktivního uhlíku, nebo filtr reverzní osmózy.

Vláknité filtry nezachycují látky rozpuštěné ve vodě jako jsou chlór, olovo, rtuť, trichlormethan a jiné organické látky.

b/keramické filtry – pracují na velmi podobném principu jako vláknité filtry, voda prochází póry z keramického materiálu, zajišťují pouze mechanickou filtraci.Tyto filtry zachycují azbestová vlákna, cysty ( pokud velikost pórů je 1 mikrometr a méně), některé bakterie

(při velikosti pórů 0,2 – 0,8 mikrometrů) a další mechanické částice.

Keramické filtry nezachycují látky rozpuštěné ve vodě, jsou chlór, olovo, rtuť, trichlormethan a jiné organické látky, používají se také jako prefiltry před filtry z aktivního uhlíku.

2. Filtry z aktivního uhlíku

Aktivní uhlík ( activated carbon – AC) jsou částice uhlíku upravené, tak aby měly větší absobční povrch a tím také zvýšenou schopnost na tento povrch vázat široké spektrum látek. Filtry z aktivního uhlíku jsou především velmi účinné v absorpci organických látek. Rozlišujeme dva základní typy těchto filtrů : GAC (Granular Activated Carbon) a SBAC (Solid Block Activated Carbon).

AC litry odnímají kontaminující látky v podstatě dvěma způsoby:

1/ mechanickým zachycením drobných částic, které mají větší průměr než póry filtru ( filtry s menšími póry jsou více účinné).

2/ procesem zvaným absorpce – látky rozpuštěné ve vodě jsou přitahovány a vázány na povrch uhlíkových částic. Účinnost těchto filtrů ( jak po mechanické stránce, tak po stránce absorpce) dána vlastnostmi použitého aktivního uhlíku ( velikost uhlíkových částic a pórů mezi těmito částicemi, velikost povrchové plochy částic, chemické složení, hustota a tvrdost).

Aktivní uhlík je vysoce porézní materiál, který má mimořádně velký povrch pro absorpci kontaminujících látek.Jeden příměr říká : Absorpční plocha 0,5 kg aktivního uhlíku se pohybuje v rozmezí 60 – 150 akrů ( více jak tři fotbalová hřiště). Částice aktivního uhlíku vypadá pod mikroskopem jako porézní mycí houba .Tato vysoká koncentrace pórů při relativně malém objemu vytváří materiál s mimořádnou velikostí povrchu.

Aktivní uhlík je tvořen malými shluky uhlíkových atomů, které jsou vrstveny na jedna na druhou.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.