Přístroje pro úpravu
      a výdej pitné vody

Aktuality

Akce!

Výhodný pronájem přístrojů za bezkonkurenční ceny. Více zde.

Technické aspekty » Technické zajímavosti

Technické zajímavosti

Certifikát NSF Gefen

Přístroje Tana Water se připojují přímo na vodovodní řad pomocí tlakové potravinářské hadičky od izraelské firmy Gefen Manufacture & Marketing Plastic Products Ltd. Hadička splňuje normu NSF 61 – pro materiály a výrobky, které přichází do kontaktu s vodou

Certifikát NFS Gefeny

Vodu je možné vést maximálně 20 – 30 m od zdroje vody, tlaková hadička se vede v ozdobné bílé instalační liště. ( v závislosti na tlaku vody v místě instalace).

Kapesní počítač tzv.handheld se používá k instalaci přístroje, nastavení a kontrole všech funkcí během pravidelného servisu.


Speciální program Tana PTU má následující funkce:

  • nastavení teploty studené a horké vody
  • usnadnění instalace přístroje – automaticky plní soustavu filtrů a nádrží vodou
  • umožňuje nahrání modernějších verzí software pro seřizování přístroje od výrobce
  • měření spotřeby horké a studené vody, počtu stisknutí jednotlivých tlačítek
  • lokalizuje případné závady a nabízí možnost jejich řešení, aniž by bylo nutné přístroj celý rozebírat

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.