Přístroje pro úpravu
      a výdej pitné vody

Aktuality

Akce!

Výhodný pronájem přístrojů za bezkonkurenční ceny. Více zde.

Technické aspekty » UV záření

UV záření

Ultrafialové záření je neviditelné elektromagnetické záření o vlnové délce 400 – 4 nm a frekvenci 1015 - 1017Hz.. Je součástí slunečního spektra ( méně než 5%) a nachází se mezi viditelným slunečním zářením a rentgenovými paprsky.Je také produkováno uměle obloukovými lampami např. rtuťovými.

Ultrafialové záření je tvořeno třemi složkami: UVA,UVB a UVC.

UVA ( 320 – 400 nm) – tato složka vyvolává podráždění až poškození pokožky a má vliv na možný vznik melanomu - zhoubného nádoru z pigmentových buněk kůže (melanocytů).

UVB (280 – 320 nm) – je silnější záření, které má vyšší intenzitu v létě a je častou příčinou spálení od slunce a také kožního karcinomu.

UVC ( pod 280 nm) – je nejsilnější a nejvíce škodlivá složka UV záření.Většina UVB a UVC záření je pohlcena ozónovou vrstvou předtím než dosáhne zemského povrchu.Část záření, která pronikne ozónovou vrstvou je zachycena běžným okenním sklem nebo odražena oblečením.

Světelné spektrum

Světelné spektrum

UV lampa

UV lampa UV lampa

 

Mechanizmus účinku UV záření

 • poškození DNA, RNA, proteinů, enzymů a dalších důležitých makromolekul
 • zástava replikace genetické informace a množení bakterií
 • znemožnění reparace poškozených nukleových kyselin a tím opětovného pomnožení mikroorganismů

Mechanizmus účinku UV záření

UV záření účinně eliminuje řadu bakterií, virů a parazitů:

 • Staphyloccocus aureus, Staphyloccocus feacalis, Staphyloccocus epidermidis, Streptoccocus hemolyticus, Streptoccocus lactis, Agrobacterium tumefaciens, Bacillus megaterium, Bacillus subtillis, Clostridium Tetani, Corynebacterium diphteriae, Legionella pneumophila, Legionella bozemanii, Legionella dumoffil, Legionella micdadel, Escherichia coli, Bacillus anthracis,Salmonella anteritidis, Salmonella paratyphi, Salmonella typhimurium, Seratia marcescens, Shigella dysenteriae, Shigella Flexneri, Shigella sonnel, Salmonella paratyphi, Salmonella typhimurium, Seratia marcescens, Shigella dysenteriae, Shigella Flexneri, Shigella sonnel, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholerae, Proteus vulgaris.
 • Rotaviry, polioviry, virus hepatitidy A, coksackie viry.

Dávky uv záření o vlnové délce 254 nm v mikrowattech nezbytné pro zničení 99,9% různých mikroorganismů

Více informací

Proces

 1. Voda přitéká do nerezové nádrže, kde je vystavena UV záření.Nízkotlaká UV lampa – 11 W (výrobce firma Phillips,Holands) používaná pro tento typ germicidní dezinfekce je zdrojem záření o vlnové délce l = 253,7 nm, které zničí téměř 99,9% všech bakterií, protozoí, virů a jiných mikroorganismů.UV záření proniká ochrannou bariérou, kterou tvoří cytoplazmatická membrána, do jádra a napadá DNA, kterou fotochemicky poškodí a tím zastaví jakoukoli její další replikaci a napadená buňka odumírá.
 2. Tímto procesem se mimo jiné inaktivují původci infekčních onemocnění přenosných alimentární cestou ( tj. kontaminovanou vodou, potravinami) jako koliformní bakterie, vibrio cholerae ( původce cholery), viry hepatitidy A a další.
 3. Vlastní UV lampa je umístěna v křemíkovém pouzdře,které slouží k udržování ideální pracovní teploty a současně zabraňuje přímému kontaktu UV lampy s vodou.
 4. V nádrži voda je voda vystavena dávce UV záření.Pro účinnou dezinfekci je potřebná minimální dávka 16 000 µWatt/s/cm2 .
 5. Tato metoda dezinfekce nemění chemické ani fyzikální vlastnosti vody, nemá vliv na její chuť ani na obsah minerálů ve vodě.

Replikace DNA

Replikace DNA

Výhody

 • Velmi účinná dezinfekce bez použití toxických a drahých chemikálií.
 • Okamžitý účinek.
 • UV záření je tvořeno třemi složkami.UV-C záření je germicidní a to znamená, že ničí bakterie, viry a jiné patogeny rozkladem jejich DNA a tím zabrání jejich dalšímu rozmnožení.
 • Mimořádná spolehlivost.
 • Jednoduchá obsluha.
 • Velmi nízké provozní náklady.
 • Minimální údržba.

Aplikace UV záření

 • Pitná voda
 • Septické systémy
 • Koupaliště a lázně
 • Rybí sádky
 • Veterinární praxe
 • Lékařství
 • Produkce balených nápojů
 • Laboratoře
 • Potravinářství
 • Čističky odpadních vod
 • Elektronika

Zajímavé odkazy:

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.